Tensy anders vermeld, is die inhoud van hierdie webwerf, met inbegrip van alle teks, grafika, ikone, hiperskakels, video's en ander visuele materiaal, en die keuse, rangskikking en uitleg daarvan kopiereg van Oro Agri SEZC Beperk en alle regte is voorbehou. Reproduksie, aflaai of kopiëring van enige materiaal vanaf hierdie webwerf, tensy spesifiek aangedui om gemagtig te word, in enige vorm hoegenaamd verbode is en sal 'n kopieregskending uitmaak. Sodanige ongemagtigde kopiëring kan tot burgerlike en strafregtelike vervolging lei.

Kopiereg 2002 © Oro Agri SEZC Beperk
Governors Square, 2de verdieping, Lime Tree Baylaan 23, Posbus 1569, Grand Cayman, KY1-1110, Kaaimanseilande
e-pos: wettig@oroagri.com. Alle regte wat nie uitdruklik toegestaan ​​word nie, word voorbehou.

HANDELSBELEID

ORO AGRI-handelsmerke mag op geen manier of in enige media gebruik word sonder vooraf skriftelike toestemming van die afdeling vir intellektuele eiendom nie. Kontak asseblief wettig@oroagri.com

PRODUK- EN ALGEMENE VRYWARING

Die inhoud op hierdie ORO AGRI webwerf is eie aan Oro Agri SEZC Beperk en die maatskappye wat deel uitmaak van die groep en is slegs vir algemene inligting en gebruik.

Oro Agri groep maatskappye sluit in Oro Agri SEZC Limited, Oro Agri Inc, Oro Agri International Limited, Oro Agri BV, Oro Agri (SA) (Edms.) Bpk. En / of Oro Agri Brasil Produtos Para Agricultura Ltda of enige ander ORO AGRI-maatskappy wat kan in die toekoms gevestig word.

Alhoewel die inligting en aanbevelings op hierdie internetwebwerf (hierna "inligting") te goeder trou aangebied word en geglo word dat dit korrek is, lewer ORO AGRI geen waarborge ten opsigte van die volledigheid of akkuraatheid van inligting nie.
Inligting word verstrek op voorwaarde dat die persone wat dit ontvang, hul eie besluit sal neem oor die geskiktheid daarvan vir hul doeleindes voor gebruik. In geen geval sal ORO AGRI aanspreeklik wees vir skadevergoeding van welke aard ook al wat voortspruit uit die gebruik van of vertroue op inligting of die produk waarna inligting verwys nie.

Niks hierin vervat moet beskou word as 'n aanbeveling om enige produk, proses, toerusting of formulering in stryd met enige patent te gebruik nie, en die ORO AGRI lewer geen voorstelling of waarborg, uitdruklik of implisiet, dat die gebruik daarvan geen patent sal oortree nie.

ORO AGRI is nie daartoe verbind om inligting wat op die internet of op hierdie wêreldwye webbediener verskyn, op te dateer of reg te stel nie.

Voeding van die wêreld deur middel van innovasie

'N Vooraanstaande verskaffer van veilige, omgewingsvriendelike gewasbeskermings- en opbrengsverbeteringsoplossings vir die wêreldwye landbou- en verbruikersmark.