De meeste geconcentreerde vloeibare humaat die het bodemvocht en het vasthouden van voedingsstoffen verbetert, de ophoping van voedingsstoffen in de bodem vermindert, helpt bij de ontwikkeling van betere bodemstructuren en stimuleert de groei van plantenwortels en de biologische activiteit in de bodem.

Gedurende het groeiseizoen om de opname van voedingsstoffen door planten te verbeteren en om microbiële activiteit te bevorderen. Breng OROMATE K26 ™ indien mogelijk kort voor of na het aanbrengen van kunstmest aan.

Tussen 10 en 20 liter per hectare per groeiseizoen is effectief. Indien mogelijk zijn vier toepassingen van 5 liter / hectare verspreid over het groeiseizoen beter dan één toepassing van 20 liter / hectare. Verdun OROMATE K26 ™ met water voor het aanbrengen. Bandtoepassing is effectiever dan uitzendtoepassing.

OROMATE K26 ™ is goed voor alle soorten gewassen en bodems, van zandgronden tot zware klei. Het verbetert de opname van voedingsstoffen en water, wat leidt tot een krachtigere plantengroei en, op langere termijn, betere bodemstructuren.

Het is beter om hetzelfde kunstmestniveau te behouden en te streven naar een betere plantengroei en een hogere gewasopbrengst. Het verminderen van meststoffen zal niet helpen de verhoogde plantengroei te ondersteunen die nodig is om een ​​hogere opbrengst van het gewas te krijgen.

Betere opname van voedingsstoffen en plantengroei zijn binnen enkele weken waargenomen en zullen het groeiseizoen doorgaan met regelmatige toepassingen van OROMATE K26 ™. Effecten op fysische eigenschappen van bodems zullen over het algemeen langer duren.

OROMATE K26 ™ is het beste om waar mogelijk alleen toe te passen om het risico op incompatibiliteit te minimaliseren. Vanwege de hoge reactiviteit van OROMATE K26 ™ en veel van de landbouwchemicaliën (insecticiden, herbiciden, fungiciden en meststoffen), kunnen bijwerkingen optreden, met name wanneer de pH van de oplossing zuur is of calcium of fosfaat bevat. OROMATE K26 ™ is compatibel met UAN-oplossingen. Bij het mengen met andere chemie, test op compatibiliteit met een kleine hoeveelheid voorafgaand aan de toepassing.

U vindt meer informatie over Humates op OMNIA NUTRIOLOGIETM website.

De wereld voeden door innovatie

Een vooraanstaande leverancier van veilige, milieuvriendelijke, gewasbeschermings- en opbrengstverbeteringsoplossingen voor de wereldwijde landbouw- en consumentenmarkten.