PREV-AM is een alles-in-één insecticide, fungicide en acaricide gemaakt van een botanisch werkzame stof, sinaasappelolie. PREV-AM is effectief bij veel soorten ongedierte en ziekten waarvoor normaal veel verschillende producten nodig zijn om te bestrijden.

PREV-AM is een alles-in-één insecticide, fungicide en acaricide gemaakt van een botanisch werkzame stof, sinaasappelolie. PREV-AM is effectief bij veel soorten ongedierte en ziekten waarvoor normaal veel verschillende producten nodig zijn om te bestrijden. daarom PREV-AM biedt "kruisbescherming" onder zowel open veldomstandigheden als in kassen.

PREV-AM heeft een fysiek en onmiddellijk werkingsmechanisme voor doelongedierte en ziekten. De hoge vluchtigheid van de werkzame stof van de plant maakt toepassing dicht bij de oogst mogelijk. Sinaasappelolie, de werkzame stof, is vrijgesteld van een maximale residulimiet (MRL) en het pre-oogstinterval voor het product is erg kort (controleer uw nationale label). In vergelijking met conventionele gewasbeschermingsmiddelen is PREV-AM een ideale oplossing om rotatiebeheersingsstrategieën op te nemen als een "weerstandsonderbreker" om de opbouw van resistentie op sommige conventionele pesticiden te doorbreken.

Bij gebruik in overeenstemming met Good Agricultural Practice en volgens de instructies op het etiket, heeft PREV-AM een minimale impact op de populatie nuttige insecten.

PREV-AM heeft een fysieke werkingswijze die de nagelriemen van mijten en zachte insecten zoals witte vliegen, leafhoppers, trips, bladluizen, etc. droogt. Het actieve ingrediënt verspreidt zich in de wasachtige, waterafstotende laag die de meeste insecten beschermt, breekt door deze beschermende laag en vernietigt de zachte levende weefsels eronder. De insecten worden vervolgens blootgesteld aan verlies van lichaamsvloeistoffen en veroorzaken plotselinge dood. Vliegende insecten verliezen de beschermende laag en spanning in de vleugels, waardoor ze niet kunnen vliegen.

Bij gebruik als fungicide droogt PREV-AM de beschermende membranen van de oppervlakkige schimmelmycelia (hyfen), sporangia en sporen af ​​waardoor ze worden afgebroken en worden blootgesteld aan het uitdrogende effect van de atmosfeer. Plantenweefsel dat door de schimmel is beschadigd, kan ook uitdrogen waardoor de verdere verspreiding van infecties wordt voorkomen, maar gezond weefsel wordt niet aangetast met de aanbevolen toedieningssnelheid. De fysieke verstoring van de beschermende lagen vindt alleen plaats bij direct contact terwijl het spuitresidu nat blijft, wat resulteert in onmiddellijke knockdown binnen 24-48 uur.

PREV-AM wordt al vele jaren over de hele wereld gebruikt en gebruikers hebben het afwassen van honingdauw en roetachtige schimmels door insectenplagen waargenomen. Als gevolg hiervan zijn planten en fruit schoner en gezonder.

PREV-AM heeft een breed werkingsspectrum dat alle zachte ongedierte (insecten en mijten) omvat en ook schimmelziekten zoals poederachtige, valse meeldauw en roest.

Raadpleeg altijd het nationale handelsetiket voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt.

PREV-AM heeft een breed werkingsspectrum dat niet gewasspecifiek is. Het werkingsmechanisme van PREV-AM is alleen curatief en gericht op het doel.

Raadpleeg altijd het nationale handelsetiket voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt.

Wanneer het wordt gebruikt zoals aangegeven op het etiket en volgens Good Agricultural Practice, zal PREV-AM gebruikt in een zelfstandige spray geen fytotoxiciteit veroorzaken bij de doses die op het etiket worden aangegeven. Wees voorzichtig bij gebruik in tankmengsels met andere agrochemicaliën en meststoffen. Sommige cultivars kunnen gevoeliger zijn dan andere.

Bij weinig licht in de winter kunnen sommige beschermde gewassen zacht en zwak zijn. Bij twijfel is het raadzaam om een ​​klein gebied te spuiten voordat u het op grote schaal aanbrengt.

Raadpleeg altijd het nationale handelsetiket voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt.

Speciale voorzichtigheid is geboden bij het spuiten van PREV-AM in een tankmengsel samen met producten die bevochtigbaar zwavel of koper bevatten. We raden aan om minder koper en zwavel te gebruiken.

Mengsels van PREV-AM met agrochemicaliën moeten met voorzichtigheid worden gebruikt wanneer het fruit aanwezig is, omdat ringbrand kan optreden.

Beperkingen van gebruik verschillen per land. Raadpleeg altijd het nationale handelsetiket voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt.

De beste tijd voor het aanbrengen van de meeste chemische gewasbeschermingsmiddelen is in de vroege ochtend of late avond. Echter, tenzij extreme klimatologische omstandigheden worden ervaren of tijdens een zeer gevoelige fase van de groei van gewassen, kunnen PREV-AM-toepassingen op het meest geschikte tijdstip van de dag worden aangebracht.

PREV-AM moet worden aangebracht volgens de instructies op het etiket in de relevante ontwikkelingsfase van het gewas.

De werking van PREV-AM is gebaseerd op concentratie in plaats van op de snelheid per hectare. De etiketdoseringspercentages variëren meestal van 0,4% tot 0,8% (400-800 ml / 100l water). Lagere tarieven zullen een goede werkzaamheid bieden bij lage-drukinfecties en gemakkelijk toegankelijke insecten en mijten, kleinere insecten met een zacht lichaam en schimmels. Bij hogere druk infecties of in omstandigheden van moeilijkere toegang tot de insecten, is de hogere productdosering vereist voor de beste prestaties.

In het geval van een lage waterhoeveelheid kan de PREV-AM-concentratie enigszins worden verhoogd om de beste prestaties te bereiken. Er moet echter een concentratie tussen 400ml / hl en 800 ml / hl worden gehandhaafd.

In het geval van hoge plaagdruk, lage waterhoeveelheden of in omstandigheden van moeilijke toegang tot de doellocatie, kan de PREV-AM-concentratie enigszins worden verhoogd om de beste prestaties te bereiken. Er moet echter een maximale concentratie tussen 400ml / hl en 800 ml / hl worden gehandhaafd.

Raadpleeg altijd het nationale commerciële label voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie gerust contact op met de lokale ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt

PREV-AM moet als bladspray worden aangebracht. Een goede spuitkwaliteit is nodig om de contactwerking te optimaliseren en de efficiëntie van de behandeling te maximaliseren.

Verdere aanbevelingen:

PREV-AM lost gemakkelijk op en mengt zich gemakkelijk. Om overmatig schuimen te voorkomen, voeg altijd PREV-AM als laatste toe aan het tankmengsel wanneer de tank bijna vol is. In sommige landen kunnen antischuimmiddelen worden aanbevolen (raadpleeg de instructies op het etiket).

PREV-AM is gecertificeerd voor biologische landbouw volgens de verordening (EG) 834 / 2007, in sommige landen zoals Italië, Frankrijk, Spanje, België, Roemenië, Duitsland.

Raadpleeg altijd het nationale handelsetiket voor de specifieke gebruiksaanwijzingen van PREV-AM. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke ORO AGRI-adviseur bij u in de buurt.

PREV-AM heeft uitstekende oplosbare en mengbare eigenschappen die het onderscheiden van andere pesticiden. Deze eigenschappen maken PREV-AM zeer effectief, zelfs wanneer het te bespuiten oppervlak nat is. Omdat het oppervlaktewater de concentratie van het mengsel zal verdunnen, raden we u aan uw standaardsnelheid te verhogen met 25% tot 50% (afhankelijk van de hoeveelheid water op het oppervlak van de luifel, maar niet hoger dan de maximale labelsnelheid) om te garanderen de beste prestatie.

We bevelen geen hoog volume beregening aan na het aanbrengen van PREV-AM. Desalniettemin, als gevolg van de snelle werking van PREV-AM tegen de insecten, mijten en schimmels, heeft de ervaring aangetoond dat regenval of irrigatie boven het hoofd nadat het behandelde gebladerte is opgedroogd de werkzaamheid niet sterk beïnvloedt.

De ervaring heeft geleerd dat PREV-AM compatibel is met de meeste gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Meng PREV-AM echter niet met andere producten tenzij eerdere tests (inclusief kleinschalige fytotoxiciteitstests) aantonen dat de combinatie fysiek compatibel, effectief en niet-schadelijk is voor het doelgewas onder lokale omstandigheden.

In het geval van tankmenging met andere pesticiden met hetzelfde doel, raden wij aan om de lagere dosis van beide pesticiden te gebruiken die op de respectieve labels staat.

Meng PREV-AM niet met hulpstoffen of oliën.

Als u twijfelt over de compatibiliteit van een mengsel, is het raadzaam contact op te nemen met de technische vertegenwoordiger van Oro Agri in uw regio.

Bij gebruik volgens Good Agricultural Practice en volgens de instructies op het etiket heeft PREV-AM een minimale impact op de populatie nuttige insecten. Niettemin niet gebruiken wanneer bijen actief bestuiven.

PREV-AM laat na de behandeling geen resteffecten achter, daarom kunnen nuttige insecten opnieuw worden geïntroduceerd en kunnen bijen veilig worden vrijgegeven zodra de bloemen droog zijn.

De wereld voeden door innovatie

Een vooraanstaande leverancier van veilige, milieuvriendelijke, gewasbeschermings- en opbrengstverbeteringsoplossingen voor de wereldwijde landbouw- en consumentenmarkten.