İçindekiler:
TRANSFORMER nasıl çalışır?
Birden fazla avantaj
Ne bekleyebileceğinizi
Önerileri kullanın
Aksiyon modu

İletişim:
T: + 31 50 820 04 11
E: info-eu@oroagri.rovensa.com

TRANSFORMATÖR, sulama suyunun ve yağmurun toprağa sızmasını, dağılımını ve drenajını iyileştirmek için oldukça etkili bir kabiliyettir. Püskürtme çözeltisini toprak profili boyunca hareket ettirmek için toprak yoğunluğu ve hatta hidrofobik topraktaki farklılıkların üstesinden gelir.

Flipbook yüklenirken lütfen bekleyin. Daha fazla ilgili bilgi, SSS ve sorunlar için lütfen bakın DearFlip WordPress Flipbook Eklentisi Yardımı dokümantasyon.

Bu broşür başka dillerde de mevcuttur: