İçindekiler:
Adjuvan olarak WETCIT
Yeniden ıslatma yeteneği
Aksiyon modu
İkincil etkiler
Önerileri kullanın
Su hacmi

İletişim
T: + 31 50 820 04 11
E: info-eu@oroagri.com

Çeşitli bağımsız çalışmalarda, yaygın olarak kullanılan böcek öldürücülerin, mitisitlerin ve mantar öldürücülerin etkinliğinin ıslatma ajanı olarak WETCIT kullanımıyla optimize edilebileceği kanıtlanmıştır. WETCIT ilavesi, püskürtme suyunun yüzey gerilimini etkili bir şekilde azaltır. Bu, hedef yüzeydeki sprey damlacıklarının kapsanmasını ve yayılmasını önemli ölçüde geliştirir.