groenten nieuws kg

meetlat voor vergelijken milieu-impact middelen in de maak

“We moeten bij gewasbescherming af van de kilogrammendiscussie”

Tholen – Waar telers, teeltadviseurs en producenten van (groene) gewasbeschermingsmiddelen hun uiterste best doen om het telen steeds groener te maken, worden zij nog steeds afgerekend op de kilo’s gewasbescherming die zij gebruiken, ook als die middelen veel groener zijn dan oudere alternatieven.

Read full article »