MADDE 1: GENEL

Bu sayfada, ORO AGRI web sitesini kullanabileceğiniz Şartlar ve Koşullarımızı belirtiyoruz. Lütfen bu sayfayı dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bu web sitesinin kullanımı, burada belirtilen Hüküm ve Koşulların kabulüne tabidir. Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmayın. ORO AGRI ("Şirket"), bu kaydı güncelleyerek herhangi bir zamanda bu Hüküm ve Koşulları revize etme hakkını saklı tutar. Hüküm ve Koşulların kabulü bağlayıcı bir sözleşme oluşturduğundan, Hüküm ve Koşulları gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz.

MADDE 2: İÇERİK KULLANIMI

Şirket, bu web sitesindeki materyalleri yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu sitede yer alan tüm isimler, logolar ve markalar, aksi belirtilmediği sürece, Şirket veya coğrafi bölgelerdeki lisanslı distribütörleri tarafından lisanslı olarak tescilli veya kullanılmış ticari markalar olup, Şirket ticari faaliyette bulunur veya bu ticari markaları taşıyan ürünlerini pazarlar. Bu ticari markaların veya bu sitedeki herhangi bir içeriğin, bu Hüküm ve Koşullarda veya web sitesi içeriğinde belirtilenler dışında kullanılması veya kötüye kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu web sitesinin içeriğini satamaz veya değiştiremez veya Şirket'in yazılı izni olmadan malzemeleri herhangi bir şekilde genel veya ticari amaçlarla çoğaltamaz, görüntüleyemez, halka açık bir şekilde gerçekleştiremez, dağıtamaz veya başka şekilde kullanamazsınız. Bu içeriğin başka bir web sitesinde veya ağa bağlı bir bilgisayar ortamında herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Kodu, Şirketin sayfalarını veya içeriğini oluşturmak için oluşturduğu herhangi bir programlama dilinde kopyalayamaz veya uyarlayamazsınız. Ayrıca Şirket'in telif hakkıyla da korunmaktadır.

MADDE 3: KULLANIM HÜKÜMLERİ

3.1
Güvenlik kullanıcılarının, bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitesinin güvenliğini ihlal etmesi veya ihlal etmeyi denemesi yasaktır:

3.1.1
bu kullanıcı için amaçlanmayan verilere erişmek veya bir kullanıcının erişim yetkisi olmayan bir sunucuya veya hesaba giriş yapmak;

3.1.2
Bir sistemin veya ağın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya uygun yetkilendirme olmadan güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek

3.1.3
Herhangi bir kullanıcı, ev sahibi veya ağda, herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde bir virüs veya web sitesine virüs gönderme, aşırı yükleme, “taşma”, “posta bombalama” veya “çökme” de dahil olmak üzere, herhangi bir kullanıcıya, ana bilgisayara veya ağa hizmet vermeye müdahale etme;

3.1.4
promosyonlar ve / veya ürün veya hizmetlerin reklamını içeren, istenmeyen elektronik postaların gönderilmesi. Sistem veya ağ güvenliğinin ihlali medeni veya cezai sorumluluğa neden olabilir. Şirket, bu tür ihlalleri içerebilecek olayları araştıracak ve bu tür ihlallerde yer alan kullanıcıları kovuşturmadaki yasa uygulayıcı makamları dahil edebilir ve işbirliği yapabilir.

3.2
diğer kullanıcılar web sitesini materyal iletmek, dağıtmak, saklamak veya imha etmek için kullanamazlar

3.2.1
suç olarak kabul edilebilecek veya yürürlükteki yasa veya düzenlemelere aykırı davranacak davranışları oluşturabilecek veya teşvik edebilecek;

3.2.2
başkalarının telif haklarını, ticari markalarını, ticari sırlarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek veya başkalarının diğer kişisel haklarının mahremiyetini veya tanıtımını ihlal edecek şekilde veya

3.2.3
iftira, hakaret, pornografik, saygısız, müstehcen, tehdit edici, küfürlü veya nefret dolu.

MADDE 4: SORUMLULUK

Bu web sitesindeki materyal yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Şirket, Web sitesinin veya içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya güncelliği hakkında hiçbir beyanda bulunmaz. Web Sitesinin kullanımı kendi sorumluluğunuzdadır. Değişiklikler periyodik olarak Web Sitesinde yapılır ve herhangi bir zamanda yapılabilir. Şirket, web sitesinin hatasız çalışacağını veya bu web sitesinin ve sunucusunun bilgisayar virüslerinden veya diğer zararlı mekanizmalardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Web sitesini kullanmanız ekipman veya verilerin servisine veya değiştirilmesine ihtiyaç duyuyorsa, şirket bu maliyetlerden sorumlu değildir. Web sitesi, herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Şirket, yasaların izin verdiği ölçüde, tüccarlık kabiliyeti garantisi, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm garantileri reddeder. Şirket içeriğin, hizmetlerin, yazılımların, metinlerin, grafiklerin ve bağlantıların doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya güncelliği hakkında hiçbir garanti vermez.

MADDE 5: GEREKLİ ZARARLARIN REDDİ

Hiçbir koşulda şirket, tedarikçileri veya bu web sitesinde adı geçen herhangi bir üçüncü şahıs, (bunlarla sınırlı olmamak üzere, olası ve sonuçta ortaya çıkan zararlar, kar kaybı veya kaybedilen veriler veya iş kesintilerinden kaynaklanan zararlar dahil) herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Web sitesini ve malzemeyi, garantiye, sözleşmeye, sözleşmeye veya başka bir yasal teoriye dayanarak veya bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip önerilmediğine bağlı olarak kullanmak veya kullanmamak.

MADDE 6: KULLANICI SUNUMLARI

Elektronik posta yoluyla Şirkete ilettiğiniz herhangi bir iletişim veya diğer materyaller, Şirket tarafından istenmez ve gizli tutulur. Şirket iletişimleri önceden taramaz ve kullanıcılar tarafından gönderilen materyallerin taranmasından veya izlenmesinden sorumlu değildir. Söz konusu Sözleşmeye uymadığı iddia edilen bir iletişim kullanıcısı tarafından bildirilirse, Şirket bu iddiayı araştırıp iyi niyetli ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak iletişimin kaldırılmasını veya kaldırılmasını isteyip istemediğini belirleyebilir. Şirket, bu tür faaliyetlerin performans göstermesi veya göstermemesi nedeniyle kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğe sahip değildir. Şirket, kullanıcıları sınır dışı etme ve bu Sözleşmeyi veya yasaları ihlal etmek için Web sitesine daha fazla erişmelerini önleme ve kendi takdirine bağlı olarak, küfürlü, yasa dışı, müstehcen, pornografik, tehdit edici veya yıkıcı olan iletişimleri kaldırma hakkını saklı tutar. Bu Web Sitesine herhangi bir iletişim veya materyal ileterek veya göndererek, Şirketin veya bağlı kuruluşlarının herhangi birinin iletişiminizi çoğaltma, iletme, yayınlama, yayınlama ve gönderme dahil olmak üzere herhangi bir amaç için materyal olarak kullanabileceğini kabul edersiniz.

MADDE 7: ŞİRKET DIŞI OLMAYAN WEB SİTELERİNE DIŞ BAĞLANTILAR

ORO AGRI web sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, bu web sitesinde köprüler sağlayabileceği üçüncü taraf web sitelerinin içeriği ile ilgili her türlü yükümlülüğü reddeder. Şirket bu köprüleri sadece bilgi amaçlı sağlamaktadır. İçeriği, ilgili tedarikçinin sorumluluğundadır. Şirket, herhangi bir zamanda Şirket bilgisi olmadan değişebilecek üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinin eksiksizliğinden veya doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Bağlantılı üçüncü taraf web sitelerine erişmeye karar verirseniz, riski size aittir.

MADDE 8: SORUMLULUK SINIRLAMASI

Hiçbir durumda, ORO AGRI şirketlerinden hiçbiri, Bilgilerin veya Bilgilerin kullanıldığı ürünün kullanılması veya bunlara güvenilmesi nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 9: INDEMNITY

Materyali kullanımınızı iddia etmek veya bunlarla sınırlandırmak dahil olmak üzere, makul yasal ve muhasebe ücretlerini sınırlamaksızın, Şirket, memurlarına, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine herhangi bir iddia, işlem veya talepte veya aleyhte savunmama, tazmin etmemeyi ve bunlara karşı korumayı kabul edersiniz. veya bu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz. Şirket, bu tür herhangi bir talep, dava veya işlem hakkında derhal size bildirimde bulunacak ve söz konusu iddia, dava veya işlemlerin savunulmasında pahasına size yardımcı olacaktır.

MADDE 10: ÇEŞİTLİ

Şirket, içeriğin uygun olduğunu veya tüm coğrafi bölgelerde indirilebileceğini iddia etmemektedir. Bu web sitesine erişim belirli kişiler tarafından veya belirli ülkelerde yasal olmayabilir. Web sitesine erişirseniz tamamen kendi sorumluluğunuzdasınızdır ve yetki alanınızın yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Anlaşma, İngiltere Yasalarına tabidir. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükmün geçersizliği, bu Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir;

MADDE 11: FAYDALI OLMAYAN

Bu Anlaşma'nın hiçbir şartından feragat, bu tür bir terimden veya başka bir terimden başka veya devam etmeyen bir feragat sayılmaz. Bu Anlaşma, web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak siz ve Şirket arasındaki Anlaşmanın tamamını teşkil eder.

MADDE 12: YAZIŞMA ADRESİ

Oro Agri SEZC Sınırlı
Valiler Meydanı, 2. Kat, 23 Lime Tree Bay Caddesi, PO Box 1569, Grand Cayman, KY1-1110
Cayman Adaları • e-posta: legal@oroagri.com


BİLGİ ETKİNLİĞİNE ERİŞİM PROMOSYONU (ACT 2 2000)
(SADECE AFRİKA GÜNEYİ İLE İLGİLİ)

Güney Afrika Anayasası'nın 32 Bölümü açısından herkes devlet ve diğer kişi veya kurumlar tarafından tutulan bilgilere erişim hakkına sahiptir. Bilgiye Erişimin Teşvik Yasası 2'in 2000'i ('PAIA'), anayasal bilgi alma hakkının kullanılması için çerçeve ve prosedürler sunar. Güney Afrika İnsan Hakları Komisyonu ('SAHRC') PAIA'nın uygulanmasında kilit rol oynamaktadır. PAIA'ya erişim ve onun altında yapılan düzenlemeler de dahil olmak üzere PAIA ile ilgili tüm bilgiler SAHRC'nin internet sitesinde bulunabilir.

Oro Agri (SA) (Pty) Ltd (OASA), kontrolü altındaki bilgilerin erişilebilir ve erişilebilir olmasını sağlamak ve böylece mektuba ve ruhu etkilemek için PAIA'nın uygulanmasına olumlu ve proaktif bir şekilde kararlıdır. Kamu yönetimini yöneten bilgiye erişim ve anayasal ilkelerin temel hakkı.

PAIA, OASA'nın kontrolü altındaki tüm kayıtlı bilgiler için geçerlidir ve eğer uygun şekilde uygulanırsa, OASA’da şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkin yönetimi teşvik edecektir. OASA gibi bir şirketin, bazıları halka açık olan ve bazıları olmayan, çok sayıda ve çeşitli kayıtlara sahip olacağını söylemeye gerek yok. PAIA, kamuya açık olmayan üniversite kayıtlarına erişimin reddedilmesi gereken ve reddedilebilen koşulları düzenleyen ayrıntılı hükümler içerir.

PAIA açısından, Müdür, OASA'nın Bilgi Görevlisidir (IO). PAIA'ya en uygun etkiyi vermek için, IO, OASA'da Bilgi Görevlisi Yardımcısı (DIO) atayabilir. Bu gerekli derste yapılacaktır.

OASA tarafından tutulan kayıtlara erişim için herhangi bir talep, belirtilen form - Form A'da yapılmalıdır.

İLGİLİ BİLGİLER VE FORMLAR

Dünyayı İnovasyonla Beslemek

Küresel tarım ve tüketici pazarlarına güvenli, çevre dostu, mahsul koruma ve verim geliştirme çözümleri sunan öncü bir sağlayıcı.